Resultater

D.  6.2.2014  Bestået brugsprøven med max point.
D 15.3.2014  1.præmie i begynderklasse på C-prøve.
D.  6.4.2014  1.præmie begynderklasse B.
D.  4.5.2014  2.præmie begyndeklasse B.             
D.  9.8.2014  1.præmie B-prøve.
Preben Arenfeldt | Savværksvej 6 Nødebo, 3480 Fredensborg - Danmark | Tlf.: 48485562 | arenfeldt@stonesteady.dk